Συνεισφορές εκδηλώσεων
25 Νοεμβρίου 2019
Der Preis Soziale Marktwirtschaft 2019 ging an den Gesellschafter und Vorsitzenden des Beirats der Rotkäppchen GmbH
Einzeltitel
Bouserath / KAS
31 Ιανουαρίου 2019
Quellensammlung Soziale Marktwirtschaft