Εκδότης Αντικειμένων

Philipp Lerch

Landesbeauftragter und Leiter Politisches Bildungsforum Rheinland-Pfalz

Philipp Lerch leitet seit Februar 2019 das Politische Bildungsforum Rheinland-Pfalz. Lerch hat zuvor die KommunalAkademie in Sankt Augustin geleitet.

επαφή

philipp.lerch@kas.de +49 6131 2016 93 -1

Abteilung

Εκδότης Αντικειμένων

δημοσιεύσεις

Εκδότης Αντικειμένων