Συνεισφορές εκδηλώσεων

Tag der offenen Tür und Sommerfest

Impressionen

Bilder des Sommerfestes und vom Tag der offenen Tür der Konrad-Adenauer-Stiftung am 18.05.2006 in Berlin

Israel und die Europäische Union – mehr als eine Partnerschaft

Beitrag zur Veranstaltung in Jerusalem am Montag, 8. Mai 2006

Rede von Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers anlässlich der gemeinsamen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Helmut-Kohl-Instituts in Jerusalem.

Preußens Erbe – Brandenburgs Zukunft?

Beitrag zum 3. Potsdamer Mittagsgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung am 3. Mai 2006 in Potsdam

Auszug aus der Rede von Jörg Schönbohm, Innenminister des Landes Brandenburg und CDU-Landesvorsitzender

Mitarbeiter-Workshop für alle Außenstellenleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in MOE, SOE und OE

Vom 8. bis zum 10. Mai 2006 hat ein Mitarbeiter-Workshop in Zagreb stattgefunden. Dabei stand auch ein Empfang beim kroatischen Regierungschef, Dr. Ivo Sanader (HDZ), mit auf dem Programm.

Aznar fordert Konzentration auf Werte

Veranstaltungsbericht zur Veranstaltung vom 5.5.2006 in London

Africa Beyond Aid

Conference Summary

The central question that the conference dealt with was: How can aid be better used, with an eventual focus on decreasing aid for at least some countries?

Komplizen im besten Wortsinn

Zwischen den Stühlen, mit Biermann und Heine

Von Heinrich Heine geht seit über 150 Jahren eine große internationale Ausstrahlung aus. Im Jubiläumsjahr seines Todestages umso mehr. Und dies auch, weil Dichter wie Wolf Biermann ihm ihre Verehrung bezeugen. Aber wie kann ein Liedermacher das am besten? Ein Abend im Bonner Wasserwerk.

Konrad-Adenauer-Schule in Afghanistan eingeweiht

Mit verhältnismäßig geringem Budget Bildungszentrum für 300 Mädchen und 300 Jungen errichtet.

Intervention de M. Nicolas Sarkozy

"Que voulons-nous faire de l'Europe ? A quoi le projet européen doit-il servir ? Il n'est que temps je crois de tenter, sans pessimisme mais sans illusion ni arrogance, d'apporter des réponses. Nous devons donner une vision à l'Europe."

"Wie steht es um das europäische Projekt?"

Grundsatzrede zu Europa von Nicolas Sarkozy, Minister für Inneres und Raumordnung und Parteivorsitzender der UMP

Innenminister Sarkozy hielt am 16. Februar 2006 auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und der Konrad-Adenauer Stiftung in Berlin eine Grundsatzrede zu Europa

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.