Συνεισφορές εκδηλώσεων

Chilenische Christdemokraten zu Gast in Berlin

Ignacio Walker, Senator Chiles und Vorsitzender der dortigen Christlich-Demokratischen-Partei (PDC) ist in Berlin mit dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering, zusammengetroffen. Neben der aktuellen politischen Lage in Chile kamen die jüngsten Entwicklungen in Deutschland zur Sprache. Pöttering erinnerte bei dieser Gelegenheit an die bei seinem jüngsten Besuch vom März 2011 in Chile geführten Gespräche mit zahlreichen Spitzenkräften der PDC.

Walker, der von den stellvertretenden Vorsitzenden der PDC, Jorge Burgos und Claudio Orrego, sowie der Abgeordneten Carolina Goic und dem Vorsitzenden des chilenischen Städteverbandes, Bürgermeister Claudio Arriagada, begleitet wurde, betonte die langjährigen vertrauensvollen Beziehungen der PDC zur CDU und zur Konrad-Adenauer-Stiftung und unterstrich die Bedeutung der politischen Bildungsarbeit des von der KAS geförderten Think Tanks Centro Democracia y Comunidad CDC.

Höhepunkt des Informations- und Besuchsprogramms war der Gedankenaustausch mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in der Bundesgeschäftsstelle der CDU, bei der ein möglicher Besuch der Bundeskanzlerin beim nächsten EU-LAK Gipfel in Santiago de Chile im Mai 2012 diskutiert wurde. Im Anschluss führte die Delegation Gespräche mit dem Leiter des Büros für Auswärtige Beziehungen der CDU, Bertil Wenger, über die internationalen Parteibeziehungen und im Anschluss mit dem stellvertretenden Generalsekretär der KAS, Dr. Gerhard Wahlers, und dem Teamleiter Lateinamerika, Hans-Hartwig Blomeier, über die aktuelle und zukünftige Kooperation der KAS mit Chile allgemein und der PDC im Besonderen.

Weitere Stationen der Reise werden Dresden (u.a. mit einem Gedankenaustausch mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich) und Frankfurt sein.

In Berlin stehen weitere politische Gespräche an, u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestags und stellvertretenden Vorsitzenden der KAS, Prof. Dr. Norbert Lammert und dem Vorsitzenden der CDU/CSU Fraktion Volker Kauder sowie weiteren Abgeordneten der CDU an.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland