Συνεισφορές εκδηλώσεων

Der Gesichtsschleier in Ägypten: eine politische Herausforderung

Aus aktuellem Anlass veranstaltete dieKonrad-Adenauer Stiftung Ägyptengemeinsam mit dem Development Programfor Women and Children (DPWC) Seminar,das Religionsexperten, Soziologen, Juristenund allgemein Interessierten die Möglichkeitgab, die Thematik der Verschleierung von Frauen zu analysieren undHintergründe zu diskutieren.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland