Συνεισφορές εκδηλώσεων

Fachkonferenz des Teams Lateinamerika in Panama

του Christina Catherine Krause

Lateinamerika – Partner von weltpolitischer Bedeutung

Vom 31. Mai bis zum 3. Juni trafen sich die Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Geschäftsführung der KAS und dem Team Lateinamerika in Panama, um die aktuellen Herausforderungen auf dem Kontinent und die zukünftigen Arbeitslinien der Stiftung zu besprechen.

 

http://www.kas.de/upload/bilder/2010/VA/100614_la.jpg
Das Team Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung

In der Vergangenheit hatten wichtige Innovationen für die Arbeit der Stiftung ihren Ursprung in der Arbeit des Teams Lateinamerika: Hier wurden die regionalen Sektorprogramme „Medien und Demokratie“, „Rechtsstaat“ und „Soziale Ordnungspolitik, SOPLA“ gestartet und auch das neue Projekt- Abrechnungs-, Steuerungs- u. Informations-System „PASTIS“ eingeführt.

Mit dem stellvertretenden Generalsekretär der KAS, Dr. Gerhard Wahlers, wurden die weltpolitischen Veränderungen und deren Konsequenzen für die internationale Arbeit der Stiftung analysiert und anschließend über ein neues Lateinamerika-Konzept der Konrad-Adenauer-Stiftung und praktische Fragen der konkreten Umsetzung beraten.

So ist Lateinamerika längst keine einheitliche einfache Entwicklungsregion. Weltpolitisch spielt Brasilien eine gewichtige Rolle. Wirtschaftliche Stabilität und hohe Zuwachsraten zeichnen bspw. Chile und Peru aus. Daneben sind Rechtsstaatlichkeit und Demokratie jedoch in Ländern wie Venezuela und Bolivien auf dem Rückzug. Das Thema Armut und Exklusion großer Bevölkerungsteile und ungelöste Konflikte mit der indigenen Bevölkerung bergen zunehmende gesellschaftliche Sprengkraft.

Vier Handlungsfelder wurden für die Arbeit der Stiftung in Lateinamerika formuliert: „Demokratie stärken“, „Rechtsstaat bewahren“, „Soziale Marktwirtschaft und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung fördern“ und „Regionale Kooperation verstärken“. Die 13 Länderprojekte und fünf Regionalprogramme zwischen Feuerland und der Karibik werden ihre Arbeit in Zukunft konzentrieren und stärker vernetzen, um mehr Synergien freizusetzen. So wird die Stiftung beispielsweise ihr Konzept zur Förderung der politischen Teilhabe der indigenen Bevölkerung erneuern und die verschiedenen Ansätze bündeln. Außerdem wird die Stiftung ihre Aktivitäten im Bereich „Umwelt- und Energiepolitik und Klimaschutz“ durch neu zu entwickelnde Projektansätze auf nationaler und vor allem regionaler Ebene verstärken.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland