Εκδότης Αντικειμένων

Συνεισφορές εκδηλώσεων

Hans-Gert Pöttering trifft Costa Ricas Außenminister Manuel González Sanz

Gespräch über Migration, regionale Integration und die Herausforderungen des Klimawandels

Am 7. November besuchte der Außenminister Costa Ricas, Manuel González Sanz, die Konrad-Adenauer-Stiftung und traf zu einem Austausch mit Dr. Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Themen wie Migration, regionale Integration und die Herausforderungen des Klimawandels aus europäischer und zentralamerikanischer Perspektive.

Εκδότης Αντικειμένων

Außenminister González Sanz dankte dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung für das langjährige Engagement der Stiftung in Costa Rica und die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat.

Insbesondere die Kooperation des Auslandsbüros mit dem obersten Wahlgerichtshof und dem angeschlossenen Bildungsinstitut hat dazu beigetragen, die politische Bildung der Bürgerinnen und Bürger und damit die Qualität der Demokratie zu stärken. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung zeitgleich zu dem Besuch des Außenministers in Berlin im Rahmen des Tages der Demokratie am 7. November vom Obersten Wahlgerichtshof in Costa Rica für Ihren Beitrag zur Stärkung von Demokratie und Wahlen offiziell ausgezeichnet wurde. Hans-Gert Pöttering dankte Außenminister González Sanz ebenfalls für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Regierung Costa Ricas und sagte zu, die Integrationsbestrebungen in Zentralamerika im Rahmen der KAS-Programme weiter zu unterstützen. Zudem wurde vereinbart, Costa Ricas Bemühungen zur Einführung des Systems der Dualen Ausbildung seitens der Konrad-Adenauer-Stiftung zu unterstützen.

Εκδότης Αντικειμένων

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Berlin Deutschland