Συνεισφορές εκδηλώσεων

Megacities II

Megacities und Nachhaltigkeit - Eine Utopie?

Bei der Auswahl der Referenten für die drei vorgesehenen Panels lag das Hauptinteresse auf Experten, die im internationalen Feld einschlägige Projekt- und/oder Beratungserfahrungen sammeln konnten. Soweit möglich, sollten auch Problemlösungen zur Diskussion gestellt werden, deren Fortschritte in bestimmten Politikbereichen bereits erprobt werden konnten oder im Rahmen von Public Private Partnership-Projekten derzeit entwickelt werden.

Im Vorfeld des Johannesburger UN-Gipfels zur nachhaltigen Entwicklung hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung im Juni 2002 in Hannover eine internationale Konferenz zu Problemen und möglichen Entwicklungsperspektiven der Megacities durchgeführt.

Nationale und internationale Experten waren sich darin einig, der Stiftung zur Konkretisierung und Vertiefung des Themas eine Folgeveranstaltung vorzuschlagen, die sich insbesondere folgenden Themenkomplexen widmen sollte:

den Bereichen Städtebau und Stadtentwicklung

Fragen der Steuerbarkeit von Megacities (u. a. Verwaltungsoptimierung, Bürgerpartizipation etc.)

innovativen Problemlösungen und schließlich

den Konsequenzen für die Entwicklungszusammenarbeit.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die dem Ziel der Nachhaltigkeit in ihrer Beratungs- und Bildungsarbeit hohe Priorität einräumt, hat diese Anregungen aufgenommen und beschlossen, die seit Jahrzehnten traditionell Ende November stattfindende „Entwicklungspolitische Fachtagung“ in Schloss Eichholz 2002 unter die Megacities-Thematik zu stellen.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

erscheinungsort

Wesseling/Eichholz Deutschland