Asset Publisher

Country Reports

Nông thôn Việt Nam trong quá trình biến đổi

by Dr. Willibold Frehner
Việt Nam hiện đang trong giai đoạn biến đổi sâu sắc có tác động quyết định đến tình hình chính trị thời sự của cả những năm sắp tới. Kinh tế, xã hội và chính trị đang tìm một định hướng mới và trong giai đoạn đó đều biến chuyển cơ cấu của mình. Các biến đổi kinh tế đã đem lại nhiều tiến bộ lớn và rõ nét đối với người dân. Với 86 triệu người và vị trí đông dân thứ 2 trong khối ASEAN, dù đã có nhiều biến chuyển và tiến bộ trong những năm vừa qua thì Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm các quốc gia được định nghĩa là nghèo và lạc hậu (chỉ số HDI năm 2007/08 là 105 trong 177).

Asset Publisher

comment-portlet

Asset Publisher