Ივენთი

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

სიმპოზიუმი

Ökumenischer Dialog zur christlichen Sozialethik

Soziale Verantwortung von Kirchen

Welchen Beitrag können, wollen und sollen die Kirchen im sozialen Bereich leisten? Zur Förderung eines Meinungs- und Erfahrungsaustausches lud die KAS gemeinsam mit dem Patriarchat der georgisch-orthodoxen Kirche zu einem ökumenischen Dialog ein.

საუბარი

Östliche Partnerschaft und Reformen im Justizbereich

Aktueller Beitrag im Rahmen der Radiosendung "European Times"

Die Sendung "European Times" auf "Radio 1" (Tiflis/FM 102,4) berichtet jeden Samstag um 16.15 Uhr über die Europäische Integration Georgiens. Eine Initative der KAS und des Ausschusses für Europäische Integration des Georgischen Parlaments.

ლექცია

Արևելյան գործընկերություն

Զեկույց

Չնայած Եվրոյի ճգնաժամի` Եվրոմիությունը սեպտեմբերի վերջին կայացած գագաթաժողովի ժամանակ պարտավորվեց շարունակել արևելյան գործընկերության խորացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:

სახელოსნო

Ներդրումային հեռուստալրագրություն

Վորկշոպ մատաղ սերնդի լրագրողների համար

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը (ԿԱՀ) և Դոյչե Վելլե Ակադեմիան 2009թ.սեպտեմբերի 7-ից 11-ը ներդրումային հեռուստաժուռնալիստիկային նվիրված վորկշոպ են անցկացնում:

საპარლამენტო სტაჟირების პროგრამა

2018 წლიდან ადენაუერის ფონდმა, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტთან (შემდგომში „კომიტეტი“) ერთად საფუძველი ჩაუყარა საპარლამენტო სტაჟირების პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში, კონკურსის წესით შერჩეული სტაჟიორები გადიან ერთწლიან ანაზღაურებად სტაჟირებას კომიტეტში. ფონდის საპარლამენტო სტაჟიორები ჩართულნი არიან ფონდის მიერ განხორციელებულ ტრენინგ პროგრამებსა და სემინარებში. კონრად ადენაუერის ფონდი და საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრტაციის კომიტეტი აცხადებენ მიღებას 2019 წლის სტაჟირების პროგრამაზე.

„ევროპული კლუბები “ საქართველოში

2019 წლის 4 ივლისს, კონრად ადენაუერის ფონდმა, CTC ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრთან თანამშრომლობით, მე -10 და მე -11 კლასების მომსწავლეებსა და სკოლის მასწავლებლებს "ევროპული კლუბების" კონცეფცია გააცნო.

Why Policy Matters

ევროპული ღირებულებები - გამოხატვის თავისუფლება

კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა იწყებს ახალი ინიციატივის განხორციელებას და ქმნის საჯარო დიკუსიების პალტფორმას - Why Policy Matters?- რომლის მთავარი მიზანია მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა და აქტუალური პოლიტიკური თემების, დარგის სპეციალისტებთან ერთად, კრიტიკული და განსხვავებული პერსპექტივით შეფასება. პირველი საჯარო დისკუსია დაეთმობა ევროპის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას - სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას.

მსოფლიო რელიგიათა კლუბი 2018

ქუთაისი

კონრად ადენაუერის ფონდის ეგიდით, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, „რელიგიათა კლუბი 2018“-ის ფარგლებში, სერთიფიკატების გადაცემით და საუკეთესო ესეების ავტორების დასახელებით, რიგით მეშვიდე, მსოფლიო რელიგიების და კულტურის შესახებ სალექციო კურსი დასრულდა.

ევროპის დღეები 2018

2018 წლის 9 მაისს კონრად ადენაუერის ფონდმა, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტთან თანამშრომლობით, რაჭის, ყაზბეგის, პანკისის ხეობისა და თელავის საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან ერთად, ევროპის დღეები, საქართველოს პარლამენტში, საზეიმო ვითარებაში აღნიშნეს.

საქართველოს გზა გარდამავალიდან კონსოლიდირებულ დემოკრატიამდე

მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დისკუსია გამართეს ევროპარლამენტისა და საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციის მაღალი რანგის წარმომადგენლება. განიხილებოდა აქტუალური პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს გზა კონსოლიდირებულ დემოკრატიამდე.

პოლიტიკური კომუნიკაცია

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდმა დოჩე ველეს აკადემიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დახმარებით გამართა სემინარი ჟურნალისტებისათვის საარჩევნო თემაზე. დოიჩე ველეს აკადემიის ექსპერტებმა ჟურნალისტებს აუხსნეს ჟურნალისტური სტანდარდები, ხოლო ცენტრალური საარცევნო კომისიის ექსპერტებმა ისაუბრეს არჩევნების დეტალებსა და ჟურნალისტების უფლებებსა და მოვალეობებზე.

პოლიტიკური საზაფხულო სკოლა

4 დღიანი ვორკშოპის ფარგლებში, ახალგაზრდა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსებს ტრენინგი ჩაუტარდათ პარტიის სისტემების, პროგრამებისა და ორგანიზების საკითხებზე.

სამხრეთ კავკასია 2018 წელს: ფაქტები, ტენდენციები, სამომავლო გეგმები

Zweites Südkaukasisches Think Tank Treffen

საქართველოში, სიღნაღში ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების წამყვანი ექსპერტების შეხვედრა. მათ მოხსენებები წაიკითხეს სამომავლო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების პოლიტიკის თემებზე. ღონისძიების მიზანი იყო, საერთო პუბლიკაციის შემუშავება და ამით მხარეებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

კაპიტალიზმის ფერები

დისკუსა საქართველოს მომავალზე

გერმანული დღეების ფარგლებში ჩატარებული დისკუსია ეხებოდა საქართველოს სამომავლო რეფორმებს. აირჩევს ქვეყანა ე.წ. "სინგაპურის მოდელს" თუ დაადგება ევროპული, ლიბერალური კაპიტალიზმის გზას და გააძლიერებს სოციალურ საბაზრო ეკონომიკას?