Einzeltitel

Декарбонизација на производството на електрична енергија

Може ли до 2050г во РМ целосно да се замени производството на електрична енергија од фосилни горива со обновливи извори?

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) организираше регионална конференција на тема „Долгорочен развој на енергетиката во Македонија - можности и пречки". На конференцијата учествуваа претставници во областа од Македонија и регионот.

Во рамки на настанот беше промовирана и публикацијата со наслов „Декарбонизација на производството на електрична енергија - Може ли до 2050 година во Република Македонија целосно да се замени производството на електрична енергија од фосилни горива со обновливи извори?" подготвена од страна на проф. д-р Константин Димитров и м-р асс. Огнен Димитров од Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ).

Eлектронската верзија на публикацијата е достапна на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно од нашата веб страница.

На почеток

Bestellinformationen

Herausgeber

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Mazedonien Mazedonien