Einzeltitel

Алгоритмд суурилсан шийдвэрүүд: Ил тод, нээлттэй байдал ба байнгын хяналт

ХБНГУ-ын Конрад –Аденауэр- Сангийн Берлин дэх Улс төр, зөвлөгөөний албаны “Боловсрол, шинжлэх ухааны улс төрийн бодлого” –ын багаас эрхлэн гаргасан “Алгоритмд суурилсан шийдвэрүүд: Ил тод, нээлттэй байдал ба байнгын хяналт” сэдэвт баримт, шинжилгээнд суурилсан нийтлэлийг КАС-ийн Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газраас орчуулан хүргэж байна.

ХБНГУ-ын Конрад –Аденауэр- Сангийн Берлин дэх Улс төр, зөвлөгөөний  албаны “Боловсрол, шинжлэх ухааны улс төрийн бодлого” –ын багаас эрхлэн гаргасан “Алгоритмд суурилсан шийдвэрүүд: Ил тод, нээлттэй байдал ба байнгын хяналт” сэдэвт баримт, шинжилгээнд суурилсан нийтлэлийг КАС-ийн Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газраас орчуулан хүргэж байна. 

 

эзлэх хувь