Inne publikacje

„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Raport podsumowujący

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym seminarium organizowane przez Polish Governance Institute i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Polish Governance Institute to think tank, którego celem jest promocja, upowszechnienie i wdrożenie do praktyki publicznej partycypacyjnych procesów dobrego zarządzania.

Poprzez prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz i rekomendacji, działalność popularyzatorską oraz szkoleniową w zakresie kluczowych kwestii polityki publicznej stanowi zaplecze eksperckie dla proponowania ulepszeń i nowych rozwiązań.

Jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk poprzez stymulowanie partnerskiej współpracy sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają środowisko naukowe i media.

podziel się