Inne publikacje

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie

z Stephan Georg Raabe, Stephan Frühling, Svenja Sinjen, Dr. Norbert Wagner, Roman Sehling, Maria Wagrowska, Dr. jur. Stefan Gehrold, Dr. Thomas Kunze, Henri Bohnet, Dr. Karl-Heinz Kamp

Konieczność, warunki, akceptacja

Publikacja ta jest zbiorem artykułów informujących w jęz. polskim i niemieckim o projekcie rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie. Zgromadzone analizy polityczne obejmują stanowiska amerykańskie, polskie, czeskie rosyjskie i niemieckie, jak podsumowanie szczytu NATO w Bukareszcie z 2008 r. Na 76 stronach zawarte jest kompedium wiedzy nt. tarczy antyrakietowej, które można zamówić w Fundacji Adenauera w Warszawie