Inne publikacje

Pakt Hitler-Stalin i wybuch II Wojny Światowej

z Stephan Georg Raabe, Piotr Womela

wspólna pamięć podstawą partnerstwa

Publikatcja Fundacji Konrada Adenauera w Polsce z tekstami Jana Rydla, Richarda von Weizäckera, Horst Moellera, Stefana Troebsta i Stephana Raabe.

Wstęp

Stephan Raabe: Pamięć nas wyzwoli - strona 5

Uwagi wstępne

Dr hab. Jan Rydel: Miejsce 1. września w pamięci zbiorowej - strona 7

Referaty

Dr Richard von Weizsäcker: „Szczera pamięć jest najważniejszym kluczem do przyszłości“ - strona 12

Prof. dr hab. Horst Möller: Destabilizacja międzynarodowa

i rozpętanie drugiej wojny światowej przez Hitlera - strona 14

Prof. dr hab. Stefan Troebst: Pakt Ribbetrop – Mołotow – częścią europejskiej pamięci - strona 31

Dokumentacja

Świętowanie rocznicy 1989 roku oznacza również pamięć o 1939!

Oświadczenie w związku z 70-leciem paktu hitlerowsko-stalinowskiego - strona 41

Współpracując dla przyszłości zachować pamięć o przeszłości.

Oświadczenie młodych ekspertów z Polski i Niemiec

z okazji 70 rocznicy wybuch II wojny światowej - strona 47

Stephan Raabe: Bitwa o pamięć. Aspekty aktualnej dyskusji z Rosją i w Rosji - strona 54

podziel się