Inne publikacje

Niemieckie Zjednoczenie

z Horst Teltschik

Wykorzystane i zaprzepaszczone szanse w polityce zagranicznej

Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 12, 2009.