Inne publikacje

Rozważania o Europie

W poszukiwaniu politycznej tożsamości Europy

Część I: O tożsamości Europy, Część II: Polacy i Niemcy wobec historii europejskiej. Helmut Kohl jako Niemiec i Europejczyk.Autorami artykułów publikowanych w książce są: Władysław Bartoszewski, abp Alfons Nossol, Stephan Raabe, Jan Rokita, Krzysztof Ruchniewicz, Manfred Spieker a grafiki są autorstwa Zygmunta Januszewskiego, Warszawa 2006, 187 stron, wersja polsko-niemiecka.

Spis treści

Słowo wstępne str. 5

Stephan Raabe

Część I: O tożsamości Europy

Tożsamość Europejska: Areopag – Kapitol – Golgota str. 9

Prof. dr Manfred Spieker

Europejska tożsamość – ciągłe wyzwanie str. 27

Dr Krzysztof Ruchniewicz

Mój portret Europy Środkowej. Głos w obronie „Europy ojczyzn“ opartej na fundamencie tożsamości kulturowej str. 35

Prof. dr Władysław Bartoszewski

Europa Wschodnia i Zachodnia. O cechach kulturowych "uczącego się" kontynentu i jego postanowieniu o wspólnej przyszłości str. 49

Stephan Raabe

Europa, w której warto żyć. Europa jako wspólnota ducha str. 55

Abp prof. dr Alfons Nossol

Część II: Polacy i Niemcy wobec historii europejskiej

Strażnik harmonii w polityce europejskiej str. 63

Jan Rokita

Helmut Kohl - wielki Niemiec i wielki Europejczyk str. 71

Prof. dr Władysław Bartoszewski

Czy Polacy i Niemcy mogą się znowu rozumieć str. 77

Jan Rokita

O autorach

Impresje fotograficzne

podziel się