Inne publikacje

Jaka jest przyszłość NATO i czy Rosja powinna zostać członkiem Sojuszu?

Roporty Fundacji Konrada Adenauera

Najnowsza publikacja Fundacji Konrada Adenauera zawiera tekst wystąpienia gen. Klausa Naumanna podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie i Fundację Adenauera dn. 22. 2010 r. poświęconej przyszłości Sojuszu.