Inne publikacje

Krzyżowa, Msza Pojednania – 25 lat później

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym dodatkiem Tygodnika Powszechnego. Dodatek poświęcony jest 25 rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej i został wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.