Inne publikacje

Nowy porządek wolności

Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy

Praca zbiorowa pod redakcją dr. Christopha Böhra oraz Stephana Raabe na temat wyzwań wynikających z nauczania społecznego Jana Pawła II dla chrześcijańskiej etyki społecznej

Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, należy do grona wybitnych osobowości XX wieku. Jako filozof i poeta, teolog i duszpasterz, biskup i papież współtworzył polityczny, a także społeczny przełom 1989 roku. Zawsze starał się o to, by godność człowieka była w centrum porządku społecznego. Nie mogło to pozostać bez wpływu na jego rozumienie odpowiedzialności chrześcijanina w świecie, który ma - zdaniem Jana Pawła II - kształtować lad społeczny, gospodarczy i polityczny.

W mniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy oraz politycy koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach współżycia społecznego, które głosił jako papież. Autorzy rozpraw zastanawiają się nad jego wizją nowego porządku wolności w zjednoczonej Europie. Chodzi tu nie tylko o rozważania antropologiczne i etyczne czy analizę skutków transformacji dla życia politycznego i gospodarczego w 1989 roku, ale też o aktualne wyzwania stojące przed chrześcijańską etyką społeczną.

Publikacja pod redakcją Christopha Böhra, posła CDU do parlamentu Nadrenii-Palatynatu, i Stephana Raabe, dyrektora FKA w Polsce, została wydana przez Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Wydanie niemieckie ukaże się nakładem wydawnictwa fibre Verlag.

Redaktorzy dedykują publikację Przewodniczącemu Fundacji Konrada Adenauera Profesorowi Bernhardowi Voglowi, byłemu premierowi i chrześcijańskiemu demokracie, z okazji 75 urodzin.

W publikacji, która składa się z pięciu części, naukowcy i politycy zajmują się następującymi zagadnieniami: I. Człowiek i społeczeństwo: podstawowe zagadnienia antropologii i etyki, II. Ekonomia i polityka w zjednoczonej Europie: kryteria sprawiedliwego porządku, III. Pokojowa rewolucja 1989 roku i transformacja społeczna, IV. Perspektywa globalna: pytania i odpowiedzi, V. Chrześcijańska etyka społeczna a praktyka polityczna. Publikacja jest opatrzona słowem wstępnym Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Publikacja powstała na podstawie referatów wygłoszonych podczas polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej w kwietniu 2006 roku przez Fundację Konrada Adenauera we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Autorzy:

• dr Christoph Böhr, poseł CDU do parlamentu Nadrenii-Palatynatu

• prof. dr hab. Aniela Dylus, Kierownik Katedry Etyki Gospodarczej i Polityki Gospodarczej Instytutu Politologii UKSW

• prof. dr hab. Jan Grosfeld, Kierownik Katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła Instytutu Politologii UKSW

• o. prof. dr hab. Helmut Juros SDS, etyk społeczny, Warszawa

• o. prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski, dominikanin i filozof, Kraków

• prof. dr hab. Leon Kieres, prawnik, Wrocław, były Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

• dr Piotr Nowina-Konopka, dyrektor w Parlamencie Europejskim

• prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Dyrektor Instytutu Politologii UKSW

• prof. dr hab. Heinrich Oberreuter, politolog, Passau, Tutzing

• Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

• o. prof. dr Anton Rauscher SJ, etyk społeczny, Mönchengladbach

• Jan Rokita, polityk PO

• ks. prałat prof. dr hab. Lothar Roos, etyk społeczny, Bonn

• prof. dr Manfred Spieker, etyk społeczny, Osnabrück

• dr Joseph Thesing, politolog, St. Augustin

• prof. dr hab. Bassam Tibi, politolog, Göttingen

podziel się