Wydawca treści

Pryzmat polityczny

Przyszłość stosunków polsko-niemieckich w obliczu wojny w Ukrainie

z Dr. Thomas Mehlhausen, Adrian Wagstyl

Pryzmat polityczny

We współpracy między Uniwersytetem Lipskim, Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Konrada Adenauera przy finansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki odbyło się w maju seminariów z udziałem polskich i niemieckich ekspertów ds. międzynarodowych, podczas którego wypracowano scenariusze przyszłości stosunków polsko-niemieckich w następstwie wojny w Ukrainie. Wyniki obrad prezentujemy w poniższej publikacji autorstwa dr. Thomasa Mehlhausena i Adriana Wagstyla.

Wydawca treści

W streszczeniu autorzy piszą:

Wojna Rosji z Ukrainą i październikowe wybory parlamentarne w Polsce prowadzą do szeregu pytań o przyszłość stosunków polsko-niemieckich. Poniższe cztery scenariusze mają na celu określenie kształtu relacji pomiędzy Berlinem a Warszawą do 2040 r. Ich przedmiot nie obejmuje prognozowania rozwoju obecnej sytuacji politycznej w obu państwach, np. analizy i oceny wydarzeń związanych z wyborami parlamentarnymi w Polsce. Rok 2023 został przyjęty wyłącznie jako punkt wyjścia do dalszych, długoterminowych rozważań dotyczących stosunków dwustronnych. Na tej podstawie opracowano rekomendacje polityczne w zakresie działań mających na celu skuteczne kształtowanie wspólnej przyszłości.       

W pierwszym scenariuszu wojna rosyjsko-ukraińska przekształca się w zamrożony konflikt. Zmniejszone oczekiwania wzajemne pomiędzy Polską a Niemcami zapobiegają rozwojowi dalszych sporów dwustronnych. W drugim scenariuszu Ukraina przystępuje bez Krymu do UE i NATO po zawarciu traktatu pokojowego z Rosją. Integracja Kijowa z Zachodem prowadzi do kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich ze względu na napływ nowej fali emigracji ukraińskiej do Niemiec i związany z tym wzrost popularności nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). W trzecim scenariuszu wojna rosyjsko-ukraińska dobiega końca. Nie prowadzi to jednak do szybkiej integracji UE z Ukrainą ze względu na niezdecydowanie Zachodu i spowodowany tym wzrost popularności tamtejszych ruchów nacjonalistycznych. W ostatnim scenariuszu Rosja podbija całe terytorium Ukrainy, prowadząc do upadku fundamentalnych założeń niemieckiej “Ostpolitik”. Polska zostaje uznana za wiodący głos w polityce wschodniej UE. Ostatecznie Niemcy i Polska kładą nacisk na współpracę, zwłaszcza w polityce bezpieczeństwa, przywiązując mniejszą wagę do różnic w pozostałych obszarach polityki.

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

daniel.lemmen@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437

comment-portlet

Wydawca treści