Konferencja

Akt dobrosąsiedzki. 30 lat traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Polsko-niemiecka konferencja

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję pt. "Akt dobrosąsiedzki. 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, która odbędzie się 17 czerwca 2021 roku (czwartek), początek obrad o godzinie 11.45. Konferencja odbędzie się online (zoom) i będzie transmitowana na Facebooku

Szczegóły

Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (tzw. „Duży” Traktat), którego 30. rocznicę obchodzimy w tym roku, jest jednym z kamieni węgielnych, budujących pozycję Polski w Europie po upadku systemu komunistycznego. Dzięki stworzonym przez niego uregulowaniom, sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji politycznych i gospodarczych oraz siecią powiązań społecznych. W połowie pierwszej dekady XXI w. sąsiedztwo zostało dodatkowo wsparte dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dobre relacje polsko-niemieckie stało się w wysokim stopniu „odporne” na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat, jak i o znaczeniu „dużego” Traktatu.

 

Celem konferencji, w której – obok świadków wydarzeń, głównych negocjatorów Traktatu – wezmą udział specjaliści: historycy, politolodzy, prawnicy i literaturo- znawcy jest przypomnienie genezy Traktatu, zwrócenie uwagi na jego implementację oraz zastanowienie się nad jego aktualnym znaczeniem. Konferencja jest trzecim z cyklu spotkań naukowych poświęconych najważniejszym polsko-niemieckim umowom, do których zawarcia doszło w drugiej połowie XX w.

program

Akt_dobrosąsiedzki_2021-baner2.png

 

11:45 - 11:50 Powitanie w imieniu organizatorów

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

 

11:50 - 12:00 Powitanie 

Prof. Przemysław Wiszewski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu

 

12:00 - 12:15 Wprowadzenie 

Prof. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

12:15 - 12:55 Rozmowa głównych negocjatorów Traktatu

Ambasador dr Wilhelm Höynck 

Prof. Jerzy Sułek

 

13:00 - 13:30 1. panel 

Traktat a nowa „architektura polityczna” Europy

Prof. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski (wprowadzenie i moderacja) 

Ambasador Jan Truszczyński

Prof. Wojciech Sz. Staszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

 

13:35 - 14:10 2. panel 

Traktat a polsko-niemiecka „wspólnota interesów”

Prof. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wprowadzenie i moderacja) 

Prof. Witold M. Góralski, Uniwersytet Warszawski

Dr Bogdan Wrzochalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Marek Zybura, Uniwersytet Wrocławski

 

14:15 - 14:55 3. panel (dyskusja) 

Porozumienie i pojednanie: znaczenie Traktatu dzisiaj

Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności (wprowadzenie)

Prof. Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina School of Governance

Prof. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski (moderacja)

 

15:00 - 15:15 Podsumowanie

David Gregosz, dyrektor Fundacji Konrada Adeauera w Polsce

 

15:15 - 15:30 Zamknięcie konferencji

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

 

Organizatorzy zapewniają polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne.

 

Link do spotkania na Zoomie

Meeting ID: 965 7050 2125

Passcode: 767105

 

 

Konferencji towarzyszy publikacja wydana po polsku i niemiecku:

Akt dobrosąsiedzki. 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021

 

Dostępne są również publikacje zwieńczające poprzednie konferencje:

Akt historyczny. 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.

Akt normalizacyjny. 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

wrocław-warszawa, online

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
Inne publikacje
16 czerwca 2021
Publikacja