Wydawca treści

Konferencja

Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy?

VIII Międzynarodowa konferencja Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

VIII międzynarodowa konferencja organizowana przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundację im. Roberta Schumana w Luksemburgu

Wydawca treści

Szczegóły

Program

piątek, 12 września 2007

godz. 11.00

Powitanie w imieniu organizatorów

Biskup prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Otwarcie

kard. dr Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski

godz. 11.15Wystąpienia wprowadzające

Waldemar Pawlak,Wicepremier RP

Prof. Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP

Joseph Daul, Przewodniczący Frakcji EPL-ED w Parlamencie Europejskim

Kardynał dr Angelo Sodano, Przewodniczący Kolegium Kardynalskiego,b. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej

Dyskusja

Moderacja: Biskup prof. Tadeusz Pieronek

godz. 14.30 I sesja: PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – NADZIEJE I NIEPOKOJE CHRZEŚCIJAN

(np. w odniesieniu do Karty Praw Podstawowych, i in. aktualnych zagadnień)

Elmar Brok, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Frakcja EPP-ED

Prof. Rocco Buttiglione, Wiceprezydent Parlamentu Włoch

Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP

Dr Hanna Suchocka, Ambasador RP przy Watykanie

Moderacja: Jacques Santer, Prezes Fundacji Roberta Schuma

w Luksemburgu, b. Przewodniczący Komisji Unii Europejskiej

godz. 17.00Wyjazd autokarami do Krakowa

godz. 18.00Msza św. pod przewodnictwem Kardynała dr Angelo Sodano, Katedra Wawelska

Sobota, 13 września 2008

godz. 09.00

II sesja: JAKA POLITYKA WEWNĄTRZ UNII I WEDŁUG JAKICH KRYTERIÓW?

(w związku z problematyką poruszoną na I sesji)

Prof. Władysław Bartoszewski, Minister Kancelarii Premiera RP

Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej

Othmar Karas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprezydent Frakcji EPP-ED

Arcybiskup prof. Reinhard Marx, Arcybiskupstwo Monachium i Fryzyngi

Moderacja: Dr Stephan Eisel, Poseł do Bundestagu, CDU,

b. Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie

godz. 11.30

III sesja: JAK KSZTAŁTOWAĆ WŁAŚCIWE RELACJE WOBEC SĄSIADÓW?

(polityka sąsiedztwa, standardy demokratyczne, kultura, prawa człowieka, demografia, itp.)

Wprowadzenie:

Dr Jacek Saryusz-Wolski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej PE

Michel Eddé, b. Minister Kultury i Szkolnictwa Wyższego Libanu

Dr Stephan Eisel, Poseł do Bundestagu, CDU

Kardynał prof. Péter Erdö, Przewodniczący Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej, Prymas Węgier

Andrzej Grzyb, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. UE

Lasha Zahvania, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Gruzji, Ruch Narodowy (ENM)

Moderacja:Arcybiskup prof. Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński

godz. 14.00Podsumowanie konferencji

Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, PO

Zakończenie obrad

Ks. prof. Jan Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków, Centrum Konferencyjne Dwór w Tomaszowicach

referenci

 • Politiker
  • Kirchenvertreter und Experten aus verschiedenen Ländern Europas

   publikacje

   Impresje fotograficzne: Konferencja Europa-Kościół Kraków 2008
   pokaż więcej
   Polityka i kościół: Retrospekcja konferencji europejskiej w Krakowie 2008
   pokaż więcej
   Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy?: VIII Międzynarodowa konferencja: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej
   pokaż więcej
   Inne publikacje
   23 września 2008
   pokaż więcej
   Was für ein Christentum für Europa - Was für ein Europa für die Christen

   Wydawca treści

   Wydawca treści

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska