Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Doświadczenie polsko-niemieckie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej

25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Wspólnie z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zorganizowała w dniach 6 - 7 maja 2016 konferencję zatytułowaną "Doświadczenie polsko-niemieckie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej - 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy"

Wydawca treści

Konferencja została zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ta zapoczątkowała nową fazę stosunków niemiecko-polskich.

Polska Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska - przedstawiając obecny system edukacji w Polsce, podkreśliła ogromne znaczenie wczesnej edukacji szkolnej oraz fakt, że zmiany w polskim systemie edukacji są niezbędne: "Szkoła musi być atrakcyjna i nauczyciele powinni dostarczyć atrakcyjną ofertę dla uczniów". Szczególnego znaczenia nabiera znajomość własnej historii, aby kształtować postawę szacunku i patriotyzmu wobec własnego kraju, jak również wobec innych państw.

Wysocy rangą politycy niemieccy i polscy, zarówno z Parlamentu Europejskiego, Bundestagu czy Sejmu RP, zaangażowani w dialog polsko-niemiecki i kształtowanie systemu edukacji, dyskutowali na temat aktualnej sytuacji edukacyjnej w Niemczech i Polsce. Paneliści wymienili się najlepszymi praktykami i podkreślili, jak ważne jest, aby upubliczniać projekty, jak np. niemiecko-polski podręcznik historii nagłośnione. Szczególnie ważna jest realizacja takich projektów w kontekście zmiany atmosfery współpracy międzynarodowej. Według dr Magdaleny Telus (Georg-Eckert-Institute): "Tylko przez wdrażanie takich projektów zmiany w dyskursie mogą zostać dokonane", a polsko-niemiecki podręcznik historii jest wyjątkową szansą na zbliżenie pomiędzy dwoma sąsiadującymi krajami.

Również dr hab. Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) zwrócił uwagę na znaczenie narracji dla współpracy. "Dzięki wspólnemu podręcznikowi historii można wpisać wyraźniej historię Polski w kontekst europejski"

Referat na temat "Regiony jako aktorów współpracy polsko-niemieckiej w dzisiejszej Europie" wygłosił Thomas Kralinski, sekretarz stanu i komisarz Brandenburgii do rządu federalnego RFN oraz Sekretarz Stanu ds. Stosunków Międzynarodowych. Pod względem panujących stosunków Niemiec i Polski powiedział: "Współpraca regionalna jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy współpraca na szczeblu krajowym nie układa się najlepiej".

Podczas konferencji wyświetlony został również film dokumentalny "Dzwon pojednania". Wiele polskich dzwonów kościelnych zostało skonfiskowanych w czasie okupacji II wojny światowej i przewiezionych do Niemiec. Film ten opowiada o konkretnych przykładach, gdzie dzwony zostały zwrócone do ich pierwotnego miejsca pochodzenia. Film opowiada więc o stosunkach polsko-niemieckich między społecznościami na początku, u których podstaw często leżały trudne historie. "Przyjaźń między wspólnotami stworzona została przez proces zwrotu dzwonów!" - opowiadał reżyser Grzegorz Gajewski w dalszej dyskusji.

Wojciech Murdzek, poseł na Sejm RP, Arne Lietz poseł Parlamentu Europejskiego oraz dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki, w dyskusji moderowanej przez prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w debacie na temat aktualnych wyzwań stojących przed Europą, w szczególności w odniesieniu do Niemiec i Polski. Paneliści uznali kryzys euro, kryzys uchodźcy oraz konflikt na Ukrainie za główne wyzwania. W nawiązaniu do kryzysu uchodźczego Arne Lietz: "Problem uchodźców można rozwiązań jedynie staraniem całej Wspólnoty!"

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści