Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

PRZYWÓDZTWO NIEMIEC W EUROPIE – POLSKIE OCZEKIWANIA, OBAWY I POTRZEBY

Czy Niemcy mają zająć silniejszą rolę przywódczą w Unii Europejskiej? Czy określenie Niemiec gospodarczym mocarstwem i politycznym karłem będzie należeć do przeszłości? Czy po wysokiej pozycji w gospodarce światowej przyjdzie pora na wielkość polityczną Berlina? I jak taki scenariusz widziany jest z Polski?

Wydawca treści

Podczas konferencji w Poznaniu dyskutowano o tych właśnie pytaniach. W konferencji uczestniczyli zarówno politycy jak i przedstawiciele środowiska naukowego. Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu zorganizowała konferencje na temat wyzwań w stosunkach polsko-niemieckich w okresie najcięższego kryzysu w strefie euro oraz w czasie, kiedy wciąż głośnym echem odbijał się wykład wygłoszony przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Berliniew listopadzie 2011 roku.

Podczas konferencji dyskutowano o szczególnym znaczeniu siły gospodarczej Niemiec w zjednoczonej Europie, która stawia Berlin w kluczowej pozycji jeśli chodzi o zakończenie kryzysu gospodarczego w strefie euro. Kolejnymi tematami było zaangażowanie Niemiec w kształtowanie międzynarodowej polityki bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do faktu, że Polska w przyszłości nadal będzie wspierać działania Niemiec na arenie międzynarodowej oraz, że Warszawa będzie próbowała wywierać wpływ na kształt niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej. Z głosów przedstawicieli strony polskiej wynikało, że Polacy oczekują od Niemiec bliższej koordynacji w sprawach polityki europejskiej i polityki zagranicznej (przede wszystkich wobec Rosji i byłych republik radzieckich), niż ma to miejsce obecnie.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści