Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Strategiczne wytyczenie kierunku z 1989 r.

z Prof. Władysław Bartoszewski

Polska i Niemcy w Unii Europejskiej

Przemówienie prof. Władysława Bartoszewskiego na konferecnji polsko-niemieckiej "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej" w dniu 26 maja 2009 w Warszawie, organizowanej przez Fundację Konrada Adenauera, Akademię Leona Koźmińskiego i Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Warszawie.

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści