Titujt

PASOJAT NЁ MJEDIS NGA KONFLIKTET E ARMATOSURA: SFIDAT PЁRPARA

Studimi para jush hedh dritë mbi një temë që pothuajse gjithmonë injorohet: pasojat mjedisore të një konflikti të armatosur. Edhe pse lufta në Kosovë mbaroi në vitin 1999 - tashmë më shumë se njëzet vjet më parë - mbetjet e luftës ende mund të shihen.