për këtë seri

Fondacioni Konrad Adenauer është i përfaqësuar me nga një zyrë të vetën në rreth 70 vende, në pesë kontinente. Bashkëpunëtorët në vend janë në gjendje të raportojnë nga dora e parë, mbi ngjarjet aktuale dhe mbi zhvillimet afatgjate në vendin e tyre të misionit. Në „Raportet e Vendeve“ ata i ofrojnë të interesuarve që shfrytëzojnë internetfaqen e fondacionit Konrad Adenauer analiza eksklusive, informata prapa skenës si dhe vlerësime.