Bài nghiên cứu

PolitikKompass: Die Parteikompetenzen: Union holt auf

của Viola Neu
Die Parteikompetenzen: Union holt auf, Bürgerliche Koalition vor rot-grün

về loạt bài này

thông tin đặt hàng

nhà phát hành

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland