Báo cáo quốc gia

"Looking-A-Step-Ahead"

của Philipp Dienstbier, Manuel Schubert

Interview im German-Saudi Business Magazine mit Dr. Manuel Schubert

Dr. Manuel Schubert, seit August 2017 der Leiter des KAS Regionalprogramms Golf-Staaten, wurde in der Rubrik „Neue Gesichter“ der aktuellen Ausgabe des German-Saudi Business Magazine interviewt. In dem Bericht spricht er über seine Sicht auf aktuelle Entwicklungen im Königreich und präsentiert aktuelle und zukünftige Projekte.

Um die gesamte Ausgabe einzusehen, klicken Sie bitte auf diesen Link.

μερίδιο

người liên lạc

Fabian Blumberg

Fabian Blumberg bild

Leiter des Regionalprogramms Golfstaaten

fabian.blumberg@kas.de +962 6 59 24 150

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Jordanien Jordanien