Báo cáo quốc gia

Asia's Changing Power Dynamics

How Japan and India can Partner for Peace

Am 05. Dezember 2011 hielt der international anerkannte Experte für regionale und internationale Sicherheitspolitik Brahma Chellaney, Professor für Strategic Studies am Centre for Policy Research in Neu Delhi und Autor des Bestsellers "Asian Juggernaut" (Harper 2010) sowie des neu erschienenen Buchs "Water: Asia's New Battleground" (Georgetown University Press 2011), auf Einladung der KAS Japan den Vortrag "Asia's Changing Power Dynamics: How Japan and India Can Partner for Peace", dessen Inhalte in diesem Länderbericht zusammengefasst sind. Der Text ist nur auf Englisch verfügbar.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Tokyo Japan