Báo cáo quốc gia

Bilderseite Venezuela 27./28. Februar 2004

của Michael Lingenthal
Bilder der Prostestaktionen an der "Plaza Francia" in Caracas am 27./28.2.2004

Zum Vergrößern bitte auf die jeweiligen Bilder klicken.
Fotos: Michael Lingenthal

Friedlicher Beginn der Demonstration Guardia Nacional rückt vor
Die Presse im Tränengas die putschistische terroristische Opposition
Massiver Tränengaseinsatz stoppt die Opposition Strassensperren der Opposition
terroristische Opposition der weißen Oligarchie

μερίδιο

tiếp xúc

Henning Suhr

Henning Suhr bild

Leiter der Abteilung Inlandsprogramme

henning.suhr@kas.de +49 30 26996-1013
+27 (11) 214 2900-201
Báo cáo quốc gia
Ngày 01 tháng 3 năm 2004
Tote und Verletzte nach friedlichen Protesten und harter Reaktion der Sicherheitskräfte
Báo cáo quốc gia
Ngày 27 tháng 2 năm 2004
Abberufungsreferendum gegen Präsident Chávez vor dem Aus?

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland