Báo cáo quốc gia

Bomb Attack on Opposition Party Casts Shadow over Local Elections in Tanzania

của Stefan Reith, Danja Bergmann
A bomb attack has once again shaken Arusha, the tourism hub in Northern Tanzania, on June 15th. It occurred during a campaign event on the eve of countrywide by-elections, during which 26 local mandates of local and community representatives were due to be filled, and it was directed against CHADEMA, the largest Tanzanian opposition party. In the attack, four people were killed, three of whom were children. This tragic event is the culmination point in what eye-witnesses describe as a campaign characterised by massive attempts to intimidate voters.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Tanzania Tanzania