Báo cáo quốc gia

Capacity Building workshop for NUDO Party

Capacity Building workshop for NUDO Party

The workshop was attended by 30 participants from across the Omaheke region.

The workshop covered the following topics:

•Separation of Power

•Sources of Namibian Law

•Important aspects of the Namibian Constitution

•Communications and dealing with the Media

•Leadership skills and mobilizing support

•Organizing and team building

The workshop was very successful and ended on a high note.

μερίδιο

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Namibia und Angola

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Namibia Namibia