Báo cáo quốc gia

Côte d’Ivoire – Der lange Weg aus der Krise

của Benjamin Thull, Maria Zandt
„Solutions“ – Lösungen: Das war der Slogan, mit dem Alassane Ouattara seinen Präsidentschaftswahlkampf 2010 bestritt. Am 21.Mai 2011, dem Tag an dem Ouattara offiziell das Präsidentenamt der Côte d’Ivoire übernommen hat, sind Lösungen dringender denn je. Nach der Festnahme Gbagbos am 11. April 2011 ruht die Hoffnung von weiten Teilen der ivorischen Bevölkerung sowie der internationalen Gemeinschaft nun auf Ouattara, der Côte d’Ivoire zu einem Neuanfang und zu Normalität zu verhelfen.
Báo cáo quốc gia
Ngày 22 tháng 12 năm 2010
Zwei Präsidenten und kein Ausweg aus der politischen Krise (Länderbericht 22.12.2010)
Báo cáo quốc gia
Ngày 05 tháng 11 năm 2010
Seit fünf Jahren überfällige Präsidentschaftswahlen verlaufen friedlich (Länderbericht 5.11.2010)

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Westafrika Benin