Báo cáo quốc gia

Daniel Braun, Official Representative of KAS met H.E. President Stevo Pendarovski

The current political situation, the Macedonian EU Perspective, upcoming Census, as well as the cooperation in the frame of the Presidents’ Center for Political Education-PCPO were among the topics discussed at the meeting held on 26th of January 2021.

Daniel Braun bekräftigte, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung in Nordmazedonien, deren Büro im vergangenem Jahr sein 20jähriges Bestehen feierte, auch in Zukunft mit den demokratischen politischen Akteuren und Partnern der Zivilgesellschaft aktiv zusammenarbeitet und den Prozess der Heranführung an die Europäische Union begleiten und unterstützen wird.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.