Báo cáo quốc gia

DDP Radio Reports

2014 South African General Elections

Overview of radio interviews given by Sthembiso Madlala, radio analyst and Project Coordinator at KAS partner Democracy Development Programme (DDP), on the 2014 South African General Elections.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Südafrika

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Republic of South Africa Republic of South Africa