Báo cáo quốc gia

Demographische Trends in Estland

của Thomas Schneider

Bilanz und Interpretation

In Estland fand 2012 die Elfte Volks- und Wohnhauszählung (PHC 2011) statt und ergab einen allgemeinen Bevölkerungsrückgang, der allerdings geringer ausfiel als erwartet. Dieses englischsprachige Arbeitspapier bereitet die Daten der PHC 2011 auf und interpretiert demographische Trends hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Folgen für die Zukunft der estnischen Gesellschaft.
tiếp xúc

Elisabeth Bauer

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Estland Estland