Báo cáo quốc gia

Der Franziskus-Effekt

của Kristin Wesemann

Der geliebte Papst verändert von Rom aus die argentinische Politik

Es ist mittlerweile unstrittig, dass der Papst großen Einfluss in Argentinien hat – sowohl auf die Politik als auch auf die Gesellschaft.

Lesen Sie den kompletten Länderbericht als PDF-Download (oben).

μερίδιο

Báo cáo quốc gia
Ngày 19 tháng 3 năm 2013
Der Papst "vom Ende der Welt" (19. März 2013)
Einzeltitel
Ngày 13 tháng 3 năm 2014
Interview mit Prof. Rainer Bucher: "Die Welt kann viel von ihm erwarten"
Báo cáo quốc gia
Ngày 13 tháng 3 năm 2014
Italien: Ein Jahr Papst Franziskus
Báo cáo quốc gia
Ngày 14 tháng 3 năm 2013
Vor einem Jahr: Argentinien bejubelt Papst Franziskus

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Argentinien Argentinien