Báo cáo quốc gia

Die Wahrnehmung der europäischen Schulden- und Finanzkrise in Marokko

Eine Auswertung der marokkanischen französischsprachigen Presse

Mit der europäische Schulden- und Finanzkrise beschäftigt sich auch die marokkanische Presse und interessiert sich vor allem für die Auswirkungen auf das Land. Ein kurzer Abriss über die Situation der Presselandschaft zeigt zunächst, dass Marokko sich auch auf dem Gebiet der Pressefreiheit weiterhin Herausforderungen gegenübergestellt sieht.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Marokko

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Marokko Marokko