Báo cáo quốc gia

From the NIE leak to Foleygate

của Roman Sehling

Wochenrückblick 24. September bis 7. Oktober 2006

Am Montag vor zwei Wochen sahen die Chancen der Republikaner relativ gut aus, den Senat höchstwahrscheinlich und vielleicht sogar das Abgeordnetenhaus unter ihrer Kontrolle zu behalten...

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Washington D.C.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland