Báo cáo quốc gia

Jugend in Kroatien

Die heutige kroatische Jugend wurde während des sog. „Heimatkrieges“ und der darauf folgenden gesellschaftlichen Umbrüche sozialisiert. Der neugegründete, unabhängige Staat Kroatien machte sich mit viel Enthusiasmus an die Transformation des politischen Systems und seiner Institutionen.

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Kroatien und Slowenien

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Kroatien Kroatien