Báo cáo quốc gia

Juschtschenko um den Sieg betrogen?

của Ralf Wachsmuth †, Igor Plaschkin

Massenproteste in der Ukraine - Hat die Wahrheit noch eine Chance?

Der Krieg der Zahlen: wer hat denn nun gewonnen? Juschtschenko und Janukowitsch werfen sich gegenseitig Wahlbetrug vor. Und: Hat die Wahrheit eine Chance?
người liên lạc

Gabriele Baumann

Gabriele Baumann

Leiterin des Projekts Nordische Länder

gabriele.baumann@kas.de 0046 8 6117000
Báo cáo quốc gia
Ngày 20 tháng 10 năm 2004
Keine Tabus im ungleichen Wahlkampf
Báo cáo quốc gia
Ngày 18 tháng 8 năm 2004
Das Duell: Janukowitsch gegen Juschtschenko
Báo cáo quốc gia
Ngày 04 tháng 11 năm 2004
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen
Báo cáo quốc gia
Ngày 22 tháng 7 năm 2004
Nominierung der Kandidaten
Einzeltitel
Ngày 11 tháng 6 năm 2004
Die Ukraine sechs Monate vor den Präsidentschaftswahlen

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland