Báo cáo quốc gia

Kairo-News 2006-3

của Michael A. Lange

newsletter aus Kairo, August 2006

Themen: Kabinettsumbildung in Ägypten (M. A. Lange); Arabische Staaten uneins in der Libanonfrage (M. A. Lange); Verfassungsentwicklung in Ägypten (M.A. Lange, Kathrin Lotze); Jugend in Ägypten zwischen Revolution, Religion oder Resignation ?(M.A. Lange, Menno Preuschaft)
người liên lạc

Paul Linnarz

Paul Linnarz bild

Leiter des Auslandsbüros in Washington, D.C.

Paul.Linnarz@kas.de + 1 202 464 5840

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland