Báo cáo quốc gia

KAS Analysis: Vietnam as an Up-and-Coming Actor in South-East Asia

của Peter Girke
Vietnam’s economic growth, its geo-strategically important location on the South China Sea and its multilateral trading within international and regional organisations have contributed to the country’s success in developing into a significant actor in the region. Though the poor human rights situation remains, the condition of the rule of law needs to be improved the country’s political efforts to become a respected member of the international community are bearing fruit.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Vietnam Vietnam