Báo cáo quốc gia

Kroatien vor politischem Neubeginn?

của Michael A. Lange

Parlamentswahlen in Kroatien (4)

Mit der Auflösung des kroatischen Parlament und der Festsetzung des Wahltermins auf den 8. November 2015 ist Kroatien in die heiße Phase des Wahlkampfes eingetreten. Die beiden Volksparteien dürften an Unterstützung verlieren und im kroatischen Parlament wird es vermutlich deutlich „bunter“ werden als bisher.

Den gesamten Länderbericht können Sie als PDF herunterladen.

μερίδιο

Báo cáo quốc gia
Ngày 03 tháng 9 năm 2015
Wirtschaftliche Erholung oder patriotische Gesinnung? (2)
Báo cáo quốc gia
Ngày 27 tháng 7 năm 2015
Sommerliche Ruhe vor dem Sturm (1)
Báo cáo quốc gia
Ngày 09 tháng 9 năm 2015
Kandidaten positionieren und Wahlbündnisse formieren sich (3)

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Kroatien Kroatien