Báo cáo quốc gia

Licht und länger werdende Schatten

của Hans-Hartwig Blomeier

Ein Jahr Nestor Kirchner - ein Bilanz

Nestor Kirchner verfügt weder über ein solides politisches, noch über ein stabiles wirtschaftliches Fundament, das ihm ermöglichen würde, den komplexeren und raueren Szenarien der Zukunft erfolgreich zu begegnen.
người liên lạc

Olaf Jacob

Olaf Jacob

Leiter des Auslandsbüros Argentinien

Olaf.Jacob@kas.de +54-11 4326 2552

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland