Báo cáo quốc gia

Phát hành cuốn cẩm nang về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2015 Viện Konrad Adenauer Stiftung đã hỗ trợ Ban Dân Nguyện của Quốc Hội xuất bản cuốn sách với tiêu đề “Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Cuốn sách bao gồm năm phần, tập hợp một số câu hỏi- trả lời về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Cuốn tài liệu này hy vọng đáp ứng một phần nhu cầu của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong việc nghiên cứu và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.