Báo cáo quốc gia

Radical Militant Groups and the Rule of Law in the Middle East

của Adrieh Abou Shehadeh, André Sleiman, Peter Rimmele, Hans Maria Heyn

Conference Report

As a cooperation initiative between the Konrad-Adenauer-Stiftung’s regional Rule of Law program for the Middle East andNorth Africa and the KAS Ramallah office, a conference was organized to bring together experts from the MiddleEast and Europe to discuss the state of Rule of Law in the Middle East and how it has been affected by the emergence and recentgrowth of radical militant groups in the region.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Palestinian Territories Palestinian Territories