Báo cáo quốc gia

Reaktionen auf die Papstrede in Ägypten

của Michael A. Lange
Im Gefolge der Ansprache der Papstes Benedikt XVI. in der Aula an der Universität Re-gensburg zum Thema: „Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen.“ am 12. September 2006 kam es in Ägypten zu heftigen Protesten und dabei sowohl zu physi-schen Protesten und Demonstrationen als auch zu kritischen Kommentaren in der ägypti-schen Presse.
người liên lạc

Paul Linnarz

Paul Linnarz bild

Leiter des Auslandsbüros in Washington, D.C.

Paul.Linnarz@kas.de + 1 202 464 5840

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland